Hem
Om avdelningen
Forskning
Utbildning
Publikationer
Personal
Kontakta oss

 
Populationsgenetik
Zoologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 20 00 (vxl) webmaster@popgen.su.se

Vad är populations-genetik?


Populationsgenetik är en inriktning inom genetiken som rör djurs och växters biologiska mångfald på gennivån och de faktorer som styr den evolutionära processen.


Vad är biologisk mångfald på gennivå?

Förekomst av olika varianter av samma gen - alleler - gör att individer och populationer skiljer sig genetiskt från varandra. Genetisk variation utgör grunden för all biologisk mångfald.Examensarbete

Vilka möjligheter finns?
Pågående exarbeten
Tidigare exarbeten